Wykonanie robót budowlanych na Zadaniu pn.: „wykonanie wjazdu technologicznego dla służb ochrony wybrzeża – wjazd nr 4 Gdynia Oksywie”
Numer umowy: 71/IOW/2022
Data obowiązywania: 2022-05-09
Wykonawca: WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz Sp. j. , Parszczyce dz. nr 9/21, 84-110 Krokowa
Wartość umowy: 727212.26 zł