Obwieszczenie o przyjęciu tymczasowych celów ochrony dla obszaru Zatoka Pucka PLB220005

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, który zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.) sprawuje nadzór nad obszarem Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005, informuje o przyjęciu tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000.