Budowa toru podejściowego wewnętrznego (do Portu Północnego w Gdańsku) wraz z obrotnicą
Numer umowy: WT.372.226.1.49.12.2022.JL
Data obowiązywania: 2022-01-20
Wykonawca: Konsorcjum firm: Rohde Nielsen A/S, Nyhavn 20, DK-1051 Kopenhaga, Dania, DC Industrial N.V. Gachardstraat 88/12, B-1050 Bruksela, Belgia, Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk
Wartość umowy: 138841270.37 zł