Monitoring porealizacyjny szaty roślinnej i siedlisk przyrodniczych projektu: „Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Łeba, Rowy, Ustka”

Monitoring porealizacyjny szaty roślinnej i siedlisk przyrodniczych projektu: „Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Łeba, Rowy, Ustka”
Data publikacji: 2022-01-28
Data publikacji wyników postępowania: 2022-02-16

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. złotych, na monitoring porealizacyjny szaty roślinnej i siedlisk przyrodniczych projektu: „Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Łeba, Rowy, Ustka”, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: Ocean Sense Maciej Fojcik za cenę 45 510,00 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia dotyczy wyłącznie monitoringu szaty roślinnej i siedlisk przyrodniczych w zakresie powierzchni siedlisk przyrodniczych.