Opracowanie Karty Informacji Przedsięwzięcia zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kuźnicy
Data publikacji: 2022-01-27
Data publikacji wyników postępowania: 2022-02-09

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. złotych, na opracowanie Karty Informacji Przedsięwzięcia zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kuźnicy, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: EKO-WASZKA Maciej Wachecki za cenę 12 000,00 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.