Świadczenie usług polegających na wykonywaniu przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych i napraw samochodów marki Ford - termin składania ofert do 08.02.2022r. godz. 12:00.
Data publikacji: 2022-01-26
Data publikacji wyników postępowania: 2022-02-11

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na: Świadczenie usług polegających na wykonywaniu przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych i napraw samochodów marki Ford, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.02.2022 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
GBG Gołębiewski Sp. z o.o. S.k. ul. Lubichowska 141, 83-200 Starogard Gdański, za cenę 71.565,50zł brutto, oferta uzyskała w ocenie 95punktów.

Dziękujemy za złożenie ofert.