Świadczenie usług polegających na wykonywaniu w ramach serwisu dojazdowego przeglądów pogwarancyjnych i napraw koparko- ładowarki marki HSW - termin składania ofert do 08.02.2022r. godz. 12:00.
Data publikacji: 2022-01-26
Data publikacji wyników postępowania: 2022-02-11

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na: Świadczenie usług polegających na wykonywaniu w ramach serwisu dojazdowego przeglądów pogwarancyjnych i napraw koparko- ładowarki marki HSW, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.02.2022 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
„Energomasz” Sp. z o.o. ul. Mostowa 1, 80-778 Gdańsk za cenę 19.269,00zł brutto , oferta uzyskała w ocenie 100punktów.

Dziękujemy za złożenie ofert.