Świadczenie usług polegających na wykonywaniu w ramach serwisu dojazdowego przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych i napraw ciągników rolniczych marki Deutz-Fahr oraz Lamborghini - termin składania ofert do 08.02.2022r. godz. 12:00.
Data publikacji: 2022-01-26
Data publikacji wyników postępowania: 2022-02-11

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na: Świadczenie usług polegających na wykonywaniu w ramach serwisu dojazdowego przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych i napraw ciągników rolniczych marki Deutz-Fahr oraz Lamborghini, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.02.2022 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
ROLTOP Sp. z o.o. Cedry Małe, ul. Wiślana 4, 83-020 Cedry Wielkie za cenę 63.546,90zł brutto, oferta uzyskała w ocenie 100punktów.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Dnia 02.02.2022r. Zamawiający poprawił błędny formularz cenowy. Załączono zmodyfikowany formularz. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.