Dostawa środków smarnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów, jednostek pływających i innego sprzętu. Termin składania ofert do dnia 09.02.2022r. do godz. 12:00.
Data publikacji: 2022-01-26
Data publikacji wyników postępowania: 2022-02-11

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na: Dostawa środków smarnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów, jednostek pływających i innego sprzętu, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.02.2022 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejsze oferty:
1) Dla części 1 zamówienia: Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o., ul. Kujawska 102,44-101 Gliwice, za cenę 41 065,70 zł brutto, oferta uzyskała w ocenie 100punktów;
2) Dla części 2 zamówienia: Euro Parts Marcin Jakubczyk, ul. Lotnicza 42, 80-297 Banino, za cenę 40 601,10 zł brutto, oferta uzyskała w ocenie 100punktów .


Dziękujemy za złożenie ofert.