Dostawa części zamiennych oraz akcesoriów do samochodów osobowych, ciężarowych i przyczep. Termin składania ofert do dnia 08.02.2022r. do godz.12:00.
Data publikacji: 2022-01-26
Data publikacji wyników postępowania: 2022-02-11

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na: Dostawę części zamiennych oraz akcesoriów do samochodów osobowych, ciężarowych i przyczep, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.02.2022 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejsze oferty:
1) Dla części 1 zamówienia: Auto-mobil Ford, ul. Śląska 51, 81-304 Gdynia, za cenę 32 404,41 zł brutto, oferta uzyskała w ocenie łącznie 100 punktów;
2) Dla części 2 zamówienia: Euro Parts Marcin Jakubczyk, ul. Lotnicza 42, 80-297 Banino, za cenę 30 471,00 zł brutto, oferta uzyskała w ocenie łącznie 93,18 punktów;
3) Dla części 3 zamówienia: Transpol SC, ul. Jana z Kolna 34, 81-354 Gdynia, za cenę 25 343,00 zł brutto, oferta uzyskała w ocenie łącznie 100 punktów;
4) Dla części 4 zamówienia: Euro Parts Marcin Jakubczyk, ul. Lotnicza 42, 80-297 Banino, za cenę 35 152,40 zł brutto, oferta uzyskała w ocenie łącznie 95 punktów.

Dziękujemy za złożenie ofert.