Dostawa farb technicznych i impregnatów firmy Baril dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 31.01.2022 r. do godz. 10.00
Data publikacji: 2022-01-25
Data publikacji wyników postępowania: 2022-01-31

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę farb technicznych i impregnatów firmy Baril, decyzją
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 31.01.2022 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy FART G. Łukowicz M. Łukowicz Sp.J., ul. Morska 93, 81-225 Gdynia; za cenę 55 177,55 zł brutto;
Dziękujemy za złożenie ofert.