Wykonanie usługi polegającej na ochronie obiektów i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni
Numer umowy: BON.370.1.2021.MN
Data obowiązywania: 2022-01-13
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowow Produkcyjne CERTUS Sp. z o.o., 80-122 Gdańsk, ul. Kartuska 193
Wartość umowy: 655541.52 zł