Wykonanie filmu edukacyjnego o historii ochrony brzegu morskiego
Data publikacji: 2022-01-19
Data publikacji wyników postępowania: 2022-02-08

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. złotych, na wykonanie filmu edukacyjnego o historii ochrony brzegu morskiego, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: Agencja Marketingowa AIMART Magdalena Wilczaszek za cenę 8 000,00 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
1) Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy jest przedstawienie do akceptacji 3 rodzajów scenariusza.
2) Zamawiający przewiduje wystąpienie pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni w filmie.
3) Zamawiający potwierdza dopuszczenie zrobienia faktycznych zdjęć zamiast klatek z filmu.
4) Zamawiający informuje, że nie należy przedstawiać przykładów filmów.

Zamawiający informuje, że załącznik nr 1 Zaproszenie został zmieniony.