Usługa poligraficzna - opracowanie projektu, wydruk i dostawa ulotek informacyjno-edukacyjnych
Data publikacji: 2022-01-19
Data publikacji wyników postępowania: 2022-02-03

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. złotych, na usługę poligraficzną - opracowanie projektu, wydruk i dostawa ulotek informacyjno-edukacyjnych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: Monika Beleć Firma Reklamowa GRAF MEDIA za cenę 1 205,40 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.