Sukcesywne drukowanie wizytówek imiennych z logo Urzędu wraz z dostawą do Zamawiającego. Termin składania ofert 24.01.2022r.
Data publikacji: 2022-01-18
Data publikacji wyników postępowania: 2022-01-26

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. złotych, na sukcesywne drukowanie wizytówek imiennych z logo Urzędu wraz z dostawą do Zamawiającego, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.01.2022 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy PRINTYLANDIA Leszek Frank, ul. Powstańców Śląskich 140/2, 53-315 Wrocław (średnia cena 43,67 zł brutto).
Dziękujemy za złożenie ofert.