Sukcesywne wykonanie pieczątek funkcyjnych, nagłówkowych i tekstowych (gumowych) wraz z dostawą do Zamawiającego. Termin składania ofert 24.01.2022r. godz. 10:00.
Data publikacji: 2022-01-18
Data publikacji wyników postępowania: 2022-01-26

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. złotych, na sukcesywne wykonanie pieczątek funkcyjnych, nagłówkowych i tekstowych (gumowych) wraz z dostawą do Zamawiającego, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.01.2022 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy POLIMEX Sławomir Bławat, ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia (średnia cena 23,37 zł brutto).
Dziękujemy za złożenie ofert.