Opracowanie koncepcji projektowej hali magazynowogarażowej dla Obwodu Ochrony Wybrzeża Rozewie
Data publikacji: 2022-01-06
Status postępowania: Badanie i ocena ofert
Wyjaśnienia i komentarze:
1. Należy wykonać projekt rozbiórki dla istniejącego garażu.
2. Zamawiający informuje, że nie posiada archiwalnych danych geologicznych.
3. Zamawiający dopuszcza wykonanie koncepcji na mapie do celów informacyjnych.
4. Zamawiający informuje, że zapisy projektu umowy zostają bez zmian.