„Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni”; Część 3: „Zapewnienie na obszarze obejmującym granice miasta Elbląga profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni”
Numer umowy: SP.2.374.51.3.2021
Data obowiązywania: 2021-12-23
Wykonawca: Szpital Miejski Św. Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg
Wartość umowy: 49080 zł