„Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni”; Część 4: „Zapewnienie na obszarze obejmującym granice miasta Słupska profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni”.
Numer umowy: SP.2.374.51.4.2021
Data obowiązywania: 2021-12-23
Wykonawca: Samodzielny Publiczny Miesjki Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. Tuwima 37, 76-200 Słupsk
Wartość umowy: 50790 zł