„Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni”. Część 1: „Zapewnienie na obszarze obejmującym granice miasta Gdyni profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni”
Numer umowy: SP.2.374.51.1.2021
Data obowiązywania: 2021-12-23
Wykonawca: Euromedicus Sp. z o. o, ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia
Wartość umowy: 235620 zł