Usługa w zakresie sprzątania nabrzeży, chodników i opróżniania wraz z wywozem 21szt. koszy na odpady zlokalizowanych na nabrzeżach Portu Łeba w okresie od 01.05.2022 do 30.09.2022 r.
Termin składania ofert: 26.01.2022 r., godz. 10.00.
Data publikacji: 2022-01-04
Data publikacji wyników postępowania: 2022-01-31

Uprzejmie informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na "Usługę utrzymania czystości na nabrzeżach portowych w Porcie Łeba" zostało nierozstrzygnięte ze względu na brak ofert.