Usługa polegająca na ochronie w formie monitorowania lokalnego systemu wizyjnego z interwencją grupy szybkiego reagowania w budynku Urzędu Morskiego w Gdyni – Zaplecza magazynowego w Elblągu przy ul. Grażyny 2.
Data publikacji: 2021-12-29
Data publikacji wyników postępowania: 2022-01-04

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł.,na usługę polegającą na ochronie w formie monitorowania lokalnego systemu wizyjnego z interwencją grupy szybkiego reagowania w budynku Urzędu Morskiego w Gdyni – Zaplecza magazynowego w Elblągu przy ul. Grażyny 2, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Promet Service Sp. z o.o., ul. Łokietka 119, 82-300 Elbląg za cenę 3 690,00 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.