Usługa polegająca na podstawieniu kontenerów do gromadzenia nieczystości wraz z wywozem do placówek Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2021-12-29
Data publikacji wyników postępowania: 2022-01-04

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł,na usługę polegającą na podstawieniu kontenerów do gromadzenia nieczystości wraz z wywozem do placówek Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Zakładu Gospodarki KOmunalnej Sp. z o.o. ul. Kanałowa 2, 82-100 Nowy Dwór Gdański za cenę 137,00 zł brutto za 1 m3.

Dziękujemy za złożenie ofert.