Urząd Morski w Gdyni poprawi infrastrukturę Portów Jastarnia i Rowy

W piątek, 17 grudnia 2021 roku Urząd Morski w Gdyni podpisał z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę, w ramach której pozyskano dofinansowanie na prace remontowo-budowlane w Portach Jastarnia i Rowy. Łączna kwota dofinansowania, przyznana na realizację przez Urząd Morski w Gdyni inwestycji w obu portach, to prawie 18 mln złotych.

W Porcie Jastarnia prace obejmą przebudowę falochronu zachodniego oraz zabezpieczenie ścianek szczelnych na nabrzeżu zachodnim  i wschodnim. Natomiast w Porcie Rowy zostanie przeprowadzony remont falochronu wschodniego.

Wykonane prace poprawią warunki postoju i obsługi jednostek oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, a w szczególności bezpieczeństwo pracy rybaków korzystających z infrastruktury portowej.

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) wynosi 13,5 mln zł.

Logo programu rybactwo i morze