Usługa dzierżawy pojemników oraz wywozu nieczystości z Kapitanatu Portu w Łebie, ul. Kościuszki 1, 84-360 Łeba.
Termin składania ofert 30.12.2021 r., godz. 10.00
Data publikacji: 2021-12-16
Data publikacji wyników postępowania: 2022-01-21

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na "Usługę wywozu nieczystości z Kapitanatu Portu Łeba, wybrano ofertę firmy „Remondis” Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, NIP: 728-01-32-515.