starszy specjalista do spraw przygotowania dokumentacji - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
Sygnatura ogłoszenia: 88979
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Wydział Przygotowania Inwestycji (PI)
Miejsce pracy: Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
Ogłoszenie jest ważne od: 2021-12-08 do: 2021-12-14
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata