Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach Urzędu Morskiego w Gdyni.

Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2021-12-07
Data publikacji wyników postępowania: 2021-12-27

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., serwis i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę PPU "KLIMAT" Sp. z o.o. ul. Hutnicza 37A, 81-061 Gdynia; za cenę 66 721,96 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.