Dostawa toaletowych produktów z papieru dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 14.12.2021 r. do godz. 11.00
Data publikacji: 2021-12-07
Data publikacji wyników postępowania: 2021-12-16

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę toaletowych produktów z papieru, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15.12.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę MERKURY Alicja Peplińska, ul. Pucka 28,
81-036 Gdynia; za cenę 70 546,65 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.