Usługa polegająca na wywozie nieczystości zmieszanych i segregowanych oraz dzierżawie pojemników w Bosmanacie Portu w Rowach, Czerwonej Szopy w Rowach oraz sezonowo z Ośrodka Wypoczynkowego Alga w Rowach.
Oferty należy dostarczyć na adres: Urząd Morski w Gdyni Delegatura w Słupsku, ul. Niemcewicza 15A, 76-200 Słupsk, Sekretariat pok. nr 13.
Termin składania ofert: 15.12.2021 r., godz. 10.00
Data publikacji: 2021-12-01
Data publikacji wyników postępowania: 2022-01-04

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na "Usługę wywozu nieczystości z Bosmanatu Portu w Rowach, Ośrodka Wypoczynkowego Alga w Rowach oraz Czerwonej Szopy w Rowach", wybrano ofertę:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk.