starszy nadzorca ochrony wybrzeża do spraw ochrony wybrzeża i monitoringu przyrodniczego
Sygnatura ogłoszenia: 88521
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
Miejsce pracy: obszar właściwości terytorialnej Obwodu Ochrony Wybrzeża w Sztutowie
Ogłoszenie jest ważne od: 2021-11-30 do: 2021-12-17
Procedura naboru w toku.