Urząd Morski w Gdyni przekazał Zarządowi Portu Ustka do użytkowania teren o powierzchni ponad dwóch hektarów

podpisanie porozumienia z Zarządem Portu Ustka

W podpisania porozumienia udział wzięli: Andrzej Kajut, główny księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Maciej Karaś, prezes Zarządu Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o., Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. technicznych oraz Marzenna Mostowiec, główny specjalista w Inspektoracie Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Morskiego w Gdyni

24 listopada br. Urząd Morski w Gdyni zawarł porozumienie z Zarządem Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o. w zakresie oddania do użytkowania terenu o łącznej powierzchni 2,1424 ha, położonego w Porcie Ustka. Celem podpisanego dokumentu jest możliwość wykorzystania przekazanego przez Urząd Morski w Gdyni terenu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem portu,  w sposób zgodny z przepisami ustawy o portach i przystaniach morskich. Działki objęte porozumieniem w zdecydowanej większości zlokalizowane są wzdłuż kanału portowego, po jego wschodniej stronie. Długość nabrzeża, wzdłuż którego biegną działki, to ok. 670 m od nasady falochronu wschodniego w kierunku południowym. Szerokość oddanego do użytkowania terenu na tym odcinku wynosi od 13 do ok. 20 metrów. Po zachodniej stronie natomiast, porozumienie dotyczy dwóch działek – o pow. ok. 0,35 ha (slip) i drugiej o pow.  0,14 ha.

Dyrektor Piotrzkowski i prezes Karas po podpisaniu porozumienia

Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni i Maciej Karaś, prezes Zarządu Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o. po podpisaniu porozumienia

Porozumienie zostało zawarte na 3 lata z możliwością przedłużenia do 2030 roku. W jego zakres wejdą  również tereny użytkowane przez dzierżawców na podstawie umów z 2019 roku. Nastąpi to po upływie czasu, na jaki zostały zawarte (luty i czerwiec 2022 roku). Ich łączna powierzchnia to dodatkowe 1116 m2.

Porozumienie w imieniu Zarządu Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o. podpisał Maciej Karaś, prezes zarządu, a ze strony Urzędu Morskiego w Gdyni dyrektor Wiesław Piotrzkowski.