Dostawa elementów modułowych pomostów pływających wraz z osprzętem. Termin składania ofert do 01.12.2021 r. do godz. 10.00.
Data publikacji: 2021-11-26
Data publikacji wyników postępowania: 2021-12-03

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na dostawę elementów modułowych pomostów pływających wraz z osprzętem, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 02.12.2021 r., spośród ofert ważnych
i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę "ELPLAST +" Sp. z o.o.,
ul. Niepodległości 8, 44-336 Jastrzębie - Zdrój; za cenę 42 211,14 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.