Dostawa kombinezonów roboczych PLANAM Highline dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 25.11.2021 r. do godz. 12.00
Data publikacji: 2021-11-23
Data publikacji wyników postępowania: 2021-11-29

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na dostawę kombinezonów roboczych PLANAM Highline, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 29.11.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę P.H. ROBOPOL Sp. J., ul. Słowackiego 8A,
46-022 Kępa; za cenę 10 198,10 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
FORMULARZE ZOSTAŁY ZAKTUALIZOWANE.