Dostawa telefonów komórkowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 23.11.2021 r. do godz. 11.00
Data publikacji: 2021-11-18
Data publikacji wyników postępowania: 2021-11-24

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na dostawę telefonów komórkowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24.11.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Dla zad. 1 - INNERGO Sp. z o.o., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa; za cenę 10 634,34 zł brutto;
Dla zad. 2 - INFOS SYSTEMY KOMPUTEROWE J. Kiełbratowski, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk; za cenę 7 613,70 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.