Wykonanie okresowych prac serwisowych na samolocie L410 UVP-E-LW Turbolet.
Data publikacji: 2021-11-18
Data publikacji wyników postępowania: 2021-12-07

W toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie okresowych prac serwisowych na samolocie L410 UVP-E-LW Turbolet" decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego z dnia 25.11.2021 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy AEROSERVIS s.r.o. z Brna, która złożyła ofertę na kwotę 15 551 EUR netto.