„Przedłużenie wsparcia dla komponentów infrastruktury sprzętowej Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)”; Część nr 3: „Przedłużenie wsparcia dla oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych DELL EMC Data Domain oraz DELL EMC Avamar”
Numer umowy: WI1.0425.1-3.2021.MC
Data obowiązywania: 2021-11-05
Wykonawca: INTRATEL Sp. z o. o. al. 1000-lecia P.P. 39A 15-111 Białystok
Wartość umowy: 78407.48 zł