Dostawa elektronarzędzi i urządzeń technicznych. Termin składania ofert do 22.11.2021 r. do godz. 11.00
Data publikacji: 2021-11-16
Data publikacji wyników postępowania: 2021-11-22

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę elektronarzędzi i urządzeń technicznych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 22.11.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Dla zad. 1 - FART G. Łukowicz M. Łukowicz Sp.J., ul. Morska 93, 81-225 Gdynia; za cenę 8 820,00 zł brutto;
Dla zad. 2 - METALZBYT - HURT Sp. zo.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko - Biała; za cenę 16 117,37 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.