Naprawa stacji bazowej AIS Czołpino
Data publikacji: 2021-11-16
Data publikacji wyników postępowania: 2021-11-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na "Naprawę stacji bazowej AIS w Czołpinie", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19.11.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy ELSE Technical and Research Service Co. Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 7; za cenę 36 800 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.