Spotkanie konsultacyjne (dyskusja publiczna) w dniu 9.11.2021 r.

Slajd z tytułem prezentacji

W dniu 9go listopada 2021 r. odbyło się w Nowym Dworze Gdańskim drugie spotkanie konsultacyjne (tzw. dyskusja publiczna) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Dziękujemy za przybycie i konstruktywną dyskusję.

Uwagi do projektu planu wraz z Prognozą można składać do 7go grudnia 2021 r.

Poniżej zamieszczono prezentacje ze spotkania.

logotypy UE