Spotkanie konsultacyjne (dyskusja publiczna) w dniu 4.11.2021 r.

Zdjecie Portu Elbląg z tytułem spotkaniaW dniu 4go listopada 2021 r. odbyło się w Elblągu drugie spotkanie konsultacyjne (tzw. dyskusja publiczna) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego akwenów Portu Morskiego w Elblągu oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Dziękujemy za przybycie i konstruktywną dyskusję.

Uwagi do projektu planu wraz z Prognozą można składać do 1go grudnia 2021 r.

Poniżej zamieszczono prezentacje ze spotkania.

Logotypy UE