Dostawa pojemników do segregacji odpadów dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 15.11.2021 r. do godz. 11.00
Data publikacji: 2021-11-08
Data publikacji wyników postępowania: 2021-11-17

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę pojemników do segregacji odpadów, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16.11.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę EKOWAL Sp. z o.o., ul. Pucka 24, 84-100 Błądzikowo;
za cenę 1 920,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.