Dostawa płyt meblowych oraz obrzeża do płyt dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni Termin składania ofert do 17.11.2021 r. do godz. 12.00
Data publikacji: 2021-11-08
Data publikacji wyników postępowania: 2021-11-18

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys, zł, w sprawie ofert na: dostawę płyt meblowych oraz obrzeża do płyt, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.11.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę F.H.U.P. "Abler" Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 177A, 87-100 Toruń; Oddział Gdynia, ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia; za cenę 12 494,83 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z brakiem dostępności towaru na rynku, FORMULARZ OFERTY ZOSTAŁ ZAKTUALIZOWANY. Jednocześnie wydłużono termin składania ofert do 17.11. 2021 r. do godz. 12.00