Tym, którzy odeszli na wieczną wachtę…

pamięci tych, którzy odeszli na wieczną wachtę

Nadchodzi czas wspomnień, refleksji i modlitwy za zmarłych. Nasze myśli szczególnie wędrują ku TYM, CO Z MORZA NIE POWRÓCILI… W tym szczególnym czasie listopadowej zadumy wspominamy wszystkich, którzy odeszli na wieczną wachtę podczas działań wojennych, w trakcie pełnienia służby państwowej, w wyniku katastrof morskich, podczas codziennej pracy w marynarce handlowej i rybołówstwie, a także pasjonatów i pionierów żeglarstwa morskiego.

cmentarz wojenny w RedłowieW piątek, 29 października odwiedziliśmy Cmentarz Wojenny w Redłowie, aby upamiętnić wziętych do niewoli przez Niemców, a następnie zdradliwie pomordowanych w listopadzie 1939 roku w lasach pod Piaśnicą Pracowników Urzędu Morskiego m.in. inż. Stanisława Łęgowskiego, ówczesnego Dyrektora Urzędu.

Pod znajdującą się w naszej siedzibie głównej tablicą, uwieczniającą ten tragiczny moment z historii polskiej administracji morskiej i śmierć jedenastu Pracowników Urzędu, jak co roku palą się znicze.

Z symboliczną wiązanką będziemy również 1 listopada pod pomnikiem „Zaginionych na morzu” na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni, gdzie  swoich zmarłych Kolegów tradycyjnie wspominają pomorscy żeglarze.