Dostawa wyrobów stalowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni Termin składania ofert do 08.11.2021 r. do godz. 10.00
Data publikacji: 2021-10-29
Data publikacji wyników postępowania: 2021-11-10

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę wyrobów stalowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 09.11.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy INOSTALEX ZOGŁOWEK Sp. K., ul. Powstańców Warszawskich 31, 41-902 Bytom.
Dziękujemy za złożenie ofert.