Dostawa foteli i krzeseł dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni Termin składania ofert do 26.10.2021 r. do godz. 10.00
Data publikacji: 2021-10-21
Data publikacji wyników postępowania: 2021-10-27

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę krzeseł i foteli, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
z dnia 27.10.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę MEBLE DUO Piotr Niedźwiadek, ul. Łęczyńska 52, 20-309 Lublin;
za cenę 9 716,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ILOŚCI FOTELI - FORMULARZ OFERTY ZOSTAŁ ZAKTUALIZOWANY.