Wykonanie i dostawa kalendarzy na rok 2022 w ramach zadań:
a. Zadanie nr 1 - kalendarze ścienne trójdzielne,
b. Zadanie nr 2 - kalendarze - podkłady na biurko,
c. Zadanie nr 3 - kalendarze ścienne 13-stronicowe.
Termin składania ofert: 26.10.2021r. godz. 12:00.
Data publikacji: 2021-10-21
Data publikacji wyników postępowania: 2021-10-27

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 000 złotych na usługę wykonania i dostawy kalendarzy na rok 2022 w ramach zadań, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.10.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejsze oferty:
dla zadania nr 1 – kalendarze ścienne trójdzielne - Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Chocimska 4, 87-800 Włocławek za cenę 3 900,00 zł netto;
dla zadania nr 2 – kalendarze podkłady na biurko - F.H.U. Europartners Mirosław Dudek, ul. Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy za cenę 2 429,00 zł netto;
dla zadania nr 3 – kalendarze ścienne 13-stronicowe - PUH "JANTER" S.C. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz, ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec za cenę 4 560,00 zł netto;

Dziękujemy za złożenie ofert.