Egzamin_na_nurka_trzeciej_klasy_05.11.2021

                                                                                                 Gdynia, 21.10.2021r.

Egzamin

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na podstawie § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U. poz. 856 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 5 listopada 2021 roku w OSNZ FROG – Elbląg odbędzie się egzamin na Dyplom Nurka Trzeciej Klasy.