Dostawa artykułów budowlanych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 25.10.2021 r. do godz. 11:00
Data publikacji: 2021-10-20
Data publikacji wyników postępowania: 2021-10-27

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę artykułów budowlanych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.10.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy METALZBYT - HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2,
43-300 Bielsko - Biała; za cenę 5 608,80 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.