Dostawa dań gotowych na potrzeby posiłków profilaktycznych dla pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 26.10.2021 r. do godz. 12.00
Data publikacji: 2021-10-20
Data publikacji wyników postępowania: 2021-10-27

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę dań gotowych na potrzeby posiłków profilaktycznych dla pracowników Urzędu Morskiego, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27.10.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy "ŁABIMEX" Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 9, 64-234 Przemęt; za cenę 133 712,25 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.