Dostawa kalendarzy książkowych i biurkowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 25.10.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2021-10-19
Data publikacji wyników postępowania: 2021-10-27

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę kalendarzy książkowych i biurkowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.10.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Poligraficzno - Introligatorskiej "UDZIAŁOWIEC" Sp. z o.o., ul. Narcyzowa 2, 42-256 Olsztyn; za cenę 13 891,10 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.